سفارش کارت مجازی پیپال

پس از افتتاح حساب پی پال، برای دریافت و ارسال پول باید حساب تان با استفاده از کارت اعتباری تایید شود. کارت مجازی به شما کمک می کند تا حساب شخصی پی پال خود را تأیید کرده و مبالغ بالاتری را دریافت و برداشت کنید. کارت مجازی ندارید؟! در ادامه با روند وریفای کردن حساب