فاکتور (invoice) پی پال فاکتور در پی پال به عنوان یک سند تجاری-زمانی است که نوع معامله بین خریدار و فروشنده، شرایط معامله و اطلاعاتی در مورد روش های پرداخت را مشخص می کند و پرداخت بین طرفین را از طریق انتقال آنلاین برقرار می سارد. برای کار با پلتفرم پی پال ابتدا لازم است