Patreon چیست؟

تیک تاکرها، یوتیوبرها، پادکست سازان، کاربرانی که در تویئتر کسب درآمد می کنند و دیگر سازندگان محتوا یک نقطه مشترک دارند: بسیاری از آن ها از Patreon ( پاترئون ) برای تکمیل درآمد خود استفاده می کنند. در این مقاله ما توضیح می دهیم که پاترئون ( Patreon ) چیست؟  و این برنامه چگونه کار