زاپیر چیست

Zapier چیست؟

مشاغل مختلف انتظار دارند جدیدترین فن آوری ها جادو کنند، اما این امر هنوز کاملا محقق نشده است. در عین حال آنها همیشه نمیتوانند برنامه نویس استخدام کنند یا خودشان برنامه نویسی یاد بگیرند. اینجاست که ابزارهایی مثل Zapier وارد کار می شوند. ابزار زاپیر بدون برنامه نویسی کمک می کند تا کارهای تکراری به