راهنمای دیسکورد

دیسکورد شاید برای کسانی که اهل بازی های کامپیوتری یا گیم نیستند، نا آشنا باشد. هنگام انجام بازی های کامپیوتری یا گوشی های موبایل، اغلب بازیکنان باید دو مشکل را حل کنند. اولین مورد اینکه چگونه با یکدیگر صحبت کنند و دوم هم ایجاد هماهنگی در بازی هایی که افراد بسیاری در آن نقش دارند