معرفی دامنه (Domain) نام دامنه در اصل یک URL یا آدرس وب است که آن را بعد از http:// یا www سایت های مختلف مشاهده می کنید. Domain سایت شما، بدون شک یکی از مهمترین فاکتورهای حضور آنلاین شماست. دامنه به عنوان رابط بین کاربران و سایت شما بوده و همچنین نقش مهمی در برندسازی