آزمون پزشکی IMAT ایتالیا چیست؟  پزشک شدن آرزوی خیلی از دانش آموزان است، شما ممکن است به هر دلیلی موفق به قبولی در آزمون سراسری کشور خود نشوید. اگر انگیزه و توان مالی برای ورود به دانشگاه های خارج از کشور را دارید، کشور ایتالیا می تواند برای گذراندن دوره تحصیلی پزشکی بسیار وسوسه انگیز