برنامه زوم

برنامه محبوب کنفرانس ویدیویی Zoom Meetings در ماه های اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا مورد استقبال زیادی قرار گرفته است. این برنامه یکی از بزرگترین برنامه های مورد استقبال قرار گرفته توسط دور کاران می باشد. در این مقاله شرح خواهیم داد که برنامه کنفرانس ویدیویی زوم (Zoom) چیست؟ توضیحاتی درباره برنامه زوم –